Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de Fenex ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam, (Rotterdam, Breda en Arnhem) en aanvullend onze algemene toelichting en voorwaarden tarieven, laatste versies. 

Om u ten alle tijden te voorzien van de laatste versie bieden we de voorwaarden middels een link ter beschikking. http://www.fenex.nl/fenex-voorwaarden