Over CTVrede

CTVrede Steinweg beschikt over 2 terminals, 1 in Zaandam en 1 in Amsterdam.
Via deze terminals kan het (tri-) modale transport worden aangeboden voor de regio Noord Nederland.

Beide terminals worden bediend door een dagelijkse bargeverbinding op Rotterdam (delta ) en een 2 wekelijkse service op Antwerpen.
CTVrede – Steinweg beschikt over eigen faciliteiten m.b.t. documentatie op de Maasvlakte.

Neem contact op