CTVrede Amsterdam

Vanuit de locatie Amsterdam genieten vele bedrijven gelegen ten zuiden van het Noordzeekanaal van de genoemde faciliteiten welke CTVrede-Steinweg B.V. biedt.

Naast de mogelijkheden die Zaandam biedt zijn de additionele faciliteiten voor Amsterdam terminal:

  • Kadelengte 350 meter, 12 meter water
  • ISPS gecertifieerde terminal incl. Cargocard
  • 25 reeferaansluitingen
  • Wasstraat
  • Repair inclusief PTI mogelijkheden
  • Gasmeetlocatie
  • Douane entrepot
  • 24 hours Manned Security

Neem contact op